Bieliková Mária

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Ukončila štúdium Cenou ministra v roku 1989 a doktorandské štúdium v roku 1995 na STU v Bratislave. Od roku 2005 pôsobí na funkčnom mieste profesora. Vo výučbe sa zameriava na programové a informačné systémy. Do výskumu priniesla tému personalizovaného webu. V roku 2003 založila výskumnú skupinu PeWe (Personalized Web, z ktorej vzišli už takmer dve desiatky absolventov tretieho stupňa. Výskum postupne posunula k interakcii človeka s aplikáciami a metódami strojového učenia pre analýzu tejto interakcie, čo vyústilo do založenia výskumného centra zameraného na UX (User eXperience) a interakciu. Je spoluautorka viacerých učebníc, mnohých vedeckých prác v medzinárodných vedeckých časopisoch a zborníkoch medzinárodných konferencií. Vedie študentov v projektových súťažiach. Vďaka skvelému tímu študentov a kolegov získala viaceré ocenenia – Hlava roka 2008, Osobnosť vedy a techniky SR v roku 2010 a IT osobnosť 2016. Je členka Board of Governors Joint Research Centre v Bruseli.

Knihy autora