Bilčík Juraj

prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.

Pracuje na Katedre betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Od roku 1991 je vedúci katedry. Na Stavebnej fakulte prednáša navrhovanie betónových konštrukcií. Ako vedúci grantových výskumných projektov sa intenzívne venuje vplyvu časového faktora na metódy návrhu a obnovy stavebných konštrukcií. Mimoriadne aktuálnou témou prebiehajúcich výskumných projektov je aj využitie nových kompozitných materiálov a zabezpečenie ich kompatibility pri navrhovaní, resp. zosilňovaní betónových konštrukcií. Ako spoluautor sa podieľal na vydaní prvej celoštátnej učebnice (2005) na navrhovanie betónových konštrukcií podľa EC 2, aktívne sa zapája do expertíznych prác pre stavebnú prax. Množstvo posudkov, ktorých bol zodpovedný riešiteľ sa zaoberalo hodnotením stavu betónových konštrukcií a návrhom na ich sanáciu. Boli to stavby energetické (komíny, chladiace veže), hydrotechnické (priehrady), environmentálne (nádrže ČOV a BPS), dopravné (tunely a mosty), priemyselné (haly, silá), ale aj obytné panelové objekty na Slovensku. Problematika životnosti a rekonštrukcie betónových konštrukcií nebola u nás z rôznych príčin rozvinutá. Na základe bohatých skúseností sa jej prof. Bilčík ujal, postavil na vedecký základ, v roku 1992 zaviedol do pedagogického procesu a napísal základnú učebnicu Poruchy a rekonštrukcie nosných sústav. V roku 2003 vydal publikáciu Sanace betonových konstrukcí. Ako zakladajúci člen Združenia pre sanáciu betónových konštrukcií a jeho predseda je aktívne zapojený do práce združenia. Aktívne sa zúčastnil mnohých zahraničných konferencií, kde referoval o výsledkoch vyššie uvedených výskumných a odborných prác. Z jeho iniciatívy zahájila katedra v roku 1996 úspešnú tradíciu Betonárskych dní na Slovensku.

Knihy autora