Bisták Andrej

Ing. Andrej Bisták
Narodil sa v roku 1990 v Bratislave. Absolvoval Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde v súčasnosti
pokračuje na doktorandskom stupni štúdia. Je fanúšikom techniky, technických pamiatok, histórie a svojho mesta, spolupracuje v oblasti
propagácie najstaršej prevádzkovanej slovenskej lanovej dráhy na bratislavskej Železnej studničke. Od roku 2002 sa vo voľnom čase
podieľa na tvorbe nekomerčného internetového portálu LANOVKY.sk, ktorý sa zaoberá históriou, technikou a prevádzkou lanových dráh (nielen) na Slovensku. Je členom
redakčnej rady jediného slovenského odborného časopisu pre lanovú dopravu a cestovný ruch LAVEXinfo.

Knihy autora