Bondarev Dmitrij

RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD.,

je výskumnik v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Je autorom viac ako 20 publikácií,  zaoberá sa syntézou konjugovaných polymérov, riadenými polymerizáciami, kompozitnými materiálmi, úpravami povrchov a tiež charakterizáciou a analýzami polymérov vrátane environmentálne dôležitých materiálov. Pôsobil na Univerzite Tomáša Batťu v Zlíne, Ústave makromolekulárnej chémie AV ČR a na Univerzite Karlovej v Prahe, kde získal vzdelanie v odboroch makromolekulová chémia a fyzikálna chémia.

 

Knihy autora