Jelenčík Branislav

doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt. (OPEN)

Narodil sa v roku 1959. Vyštudoval Strojnícku fakultu vtedajšej SVŠT v Bratislave. Na Fakulte architektúry STU pôsobí od roku 2008 ako pedagóg Ústavu dizajnu (zástupca vedúceho ústavu). Od skončenia vysokoškolského vzdelania v roku 1982 (ale už aj počas štúdia) sa aktívne    venuje dizajnu a spoločenskej propagácii dizajnu (od roku 1989 v oblasti dizajnu podniká). Od roku 1988 tiež aktívne vzdeláva v oblasti dizajnu a po ukončení štúdia manažmentu na Open University Business School vo Veľkej Británii aj v oblasti strategického riadenia, marketingu, podnikových analýz a riadenia rozvoja organizácií, ktoré aj aktívne realizuje expertnou poradenskou prácou. Od roku 2000 je prvým podpredsedom Slovenskej výtvarnej únie a Predsedom stavovskej organizácie slovenských dizajnérov ZPDS, podpredsedom Asociácie FORMA združení profesionálnych výtvarníkov úžitkového umenia, 3D výtvarných disciplín, dizajnu a architektúry. Pracuje v oblasti podpory umenia aj na úrovni aktivít verejnej správy.

Knihy autora