Červeňová Jozefa

Ing. Červeňová Jozefa, PhD.

Pôsobila na Elektrotechnickej fakulte SVŠT od roku 1982. V súčasnosti vyučuje na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Venuje sa elektrickým obvodom, elektromagnetickému poľu, modelovaniu polí, optickým vlnovodom a senzorickým systémom na báze optických vláken a braggovských mriežok.

Knihy autora