Chríbik Andrej

Andrej Chríbik študoval v rokoch 2005 až 2008 v študijnom programe Automobily, lode a spaľovacie motory na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V rokoch 2008 až 2010 pokračoval v štúdiu na  inžinierskom stupni v programe Automobily, lode a spaľovacie motory taktiež na SjF STU v Bratislave. Druhý stupeň štúdia úspešne ukončil obhájením diplomovej práce na tému: „Parametre spaľovacieho motora na zmes metánu a vodíka“ a získaním Ceny rektora za vynikajúce plnenie študijných povinnosti.

V roku 2010 nastúpil na doktorandské štúdium v programe Dopravná technika na SjF STU v Bratislave, kde úspešne obhájil prácu: „Spaľovací motor s pohonom na zmesi plynov“.

Od roku 2013 pôsobí ako odborný asistent na Ústave dopravnej techniky a konštruovania, kde sa venuje aplikácií alternatívnych palív v spaľovacom motore.

Knihy autora