Csóka Filip

Ing. Filip Csóka

V súčasnosti pracuje ako doktorand na Ústave multimediálnych informačných a komunikačných technológií Fakulty elektroniky a informatiky STU v Bratislave. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa venuje hlavne číslicovému spracovaniu signálov a číslicovému spracovaniu obrazu. Zameriava sa na rozpoznávanie obrazu a problematiku klasifikácie. Výsledky svojej vedeckej činnosti publikoval na viacerých svetových konferenciách. Pracoval tiež so signalizačnými VoIP systémami a rôznymi bezpečnostnými technológiami na zabezpečenie VoIP komunikácie.

Knihy autora