Duda Emil

prof. PhDr. Emil Duda, DrSc.

Pedagogická práca profesora Dudu bola orientovaná  na vyučovanie predmetov z oblasti filozofie a logiky, najmä na problematiku filozofie techniky a technických vied a taktiež na dejiny staviteľstva. Hlavné ťažisko práce spočívalo však v oblasti vedeckého výskumu. Hneď po príchode na SVŠT sa zaoberal výskumom otázok filozofie techniky a metodológie technických vied. Naposledy pracoval na Katedre humanitných vied Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Knihy autora