Fuchs Peter

doc. Ing. Peter Fuchs, PhD., nar. r. 1959,  pracuje na Katedre rádioelektroniky FEI STU Bratislava od roku 1985 ako vedecko-výskumný pracovník v odbore mikroprocesorová technika a jej aplikácie v rádio elektronických systémoch. Po reorganizácii FEI STU je od roku 2011 zamestnancom Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU. Jeho špecializáciou sú MikroradičeSignálové procesory, ktoré prednáša v dvoch menovaných predmetoch. Od roku 1995 vedie Európske školiace pracovisko Texas Instruments s právom udeľovať certifikát o ukončení kurzov TI´s Microcontrollers a TI´s Digital Signal Processors. Od roku 1995 je zároveň vedúcim projektov aplikovaného výskumu moderných systémov číslicového spracovania signálov v rádiokomunikačných, meracích, biomedicínskych aplikáciách, audio-video technike a automobilovej elektronike. Zároveň sa zaoberá frekvenčným závesom s číslicovým spracovaním signálu. Je autorom (spoluautorom) vyše 100 pôvodných recenzovaných vedeckých prác publikovaných na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách (45), vrátane troch svetových kongresoch, 41pôvodných vedeckých prác publikovaných v recenzovaných domácich a zahraničných časopisoch, autorom troch AO a autorom, vedúcim projektu 30-tich oponovaných výskumných prác AV.

 Inžinier (Ing.) v odbore rádiotechnika – rádioelektronika, EF SVŠT v Bratislave, v roku 1983

Kandidát technických vied v odbore Rádioelektronika, FEI STU v Bratislave, v roku 1994

Vedecký kvalifikačný stupeň IIa, priznala SAV, FEI STU v Bratislave, v roku 1998

Docent (doc.), v odbore elektronika, udelila STU v Bratislave, v roku 2008

Knihy autora