Füri Belo

doc. Ing. Belo Füri, PhD.

Vysokoškolské štúdium začal na ČVUT v Prahe. Absolventom sa stal na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Budapešti. Pracoval ako odborný asistent na Katedre tepelnej techniky Strojníckej fakulty dnešnej STU v Bratislave. Vyučoval na Strojníckej i Stavebnej fakulte STU predmety Technická termodynamika, Prenos tepla a chladenia, Základy chladiacej techniky a tepelných čerpadiel. Je jeden z autorov prvej slovenskej monografie Tepelné čerpadlá z roku 1988. Absolvoval študijné pobyty v zahraničí, publikoval desiatky odborných článkov v časopisoch a zborníkoch. Je spoluautor piatich vysokoškolských učebníc v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energií,  vetrania a klimatizácie.

Knihy autora