Gabková Jana

RNDr. Jana Gabková

Pracuje na Ústave matematiky a fyziky Strojníckej fakulty STU v Bratislave.  Má dlhoročné skúsenosti s vyučovaním matematických predmetov z oblasti Numerickej matematiky, Matematiky, Aplikovanej matematiky a Štatistiky. Podieľa sa na príprave študijných materiálov a výučbe predmetu Základy štatistickej analýzy na bakalárskom stupni štúdia a premetu Štatistické analýzy na inžinierskom stupni štúdia. Je spoluautorka skrípt Základy numerickej matematiky, Základy štatistickej analýzy a Základy štatistickej analýzy – zbierka úloh. Vo svojej vedeckej činnosti sa okrem pedagogického výskumu venuje inovatívnym a aktivizačným metódam a technikám, zariadeniu aplikovaných úloh do výučby matematiky, numerickej matematiky a štatistiky. Oponovala a bola vedúca viacerých diplomových prác na MtF STU v Trnave.

Knihy autora