Gajniak  Ján Florián

JUDr. Ján Florián Gajniak 

Narodil sa v roku 1958. V roku 1982 ukončil Právnickú fakultu UK Bratislava a v tom istom roku nastúpil na SVŠT ako odborný asistent na Ústave priemyselného vlastníctva SVŠT, kde pôsobil do roku 1991. Venoval sa problematike práv duševného vlastníctva. Od roku 1991 až doposiaľ sa venuje aj advokátskej praxi a od roku 2006 je znova činný ako odborný asistent na Katedre humanitných vied Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Venuje sa stavebnému právu. Aktívne pôsobí aj v Združení stavebného práva SR, ktorá je členom Európskeho združenia pre stavebné práva so sídlom v  Holandsku.

Knihy autora