Grenčíková Anna

Ing. Anna Grenčíková

Je intemá doktorandka Oddelenia environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. V minulosti sa venovata zelenej syntéze aktívnych nanomateriálov a ich využitiu pri odstraňovaní mikropolutantov z odpadových vôd a jej dezinfekcií. V súčasnosti je členkou vedeckého tímu, ktorý sa zaoberá čoraz častejsie skloňovaným environmentálnym problémom mikroplastov. Je spoluautorkou jednej vysokoškolskej učebnice a viac ako 25 publikácií v danej problematike.

 

Knihy autora