Havranová Zuzana

Havranová Zuzana, RNDr., PhD., narodená v Komárne v roku 1957. Základné a stredoškolské vzdelanie získala v rodnom meste. Vyštudovala učiteľstvo odbor matematika – deskriptívna geometria na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zaujíma sa o kultúru, prírodné vedy, prírodu a cestovanie. Jej život napĺňa práca s ľuďmi a deťmi. Pedagogickej práci sa venuje už 35 rokov, z toho 20 rokov ako vysokoškolský učiteľ na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Knihy autora