Hollý Ján

Ing. Ján Hollý

Pôsobí na Stavebnej fakulte STU na Katedre konštrukcií pozemných stavieb, kde vyučuje kreslenie a projektovanie pozemných stavieb spolu s evaluáciou energetických konceptov budov. V súvislosti s energiami sa venuje výskumu problematiky klimatických zmien. Zároveň pôsobí na Ústave súdneho znalectva, kde vyučuje ohodnocovanie nehnuteľností v slovenskom aj anglickom jazyku. Spolupracuje pri tvorbe znaleckých posudkov riešiacich problémy porúch konštrukcií, ohodnocovania nehnuteľností a ďalších záležitostí z oblasti stavebníctva. Okrem toho sa venuje projektovaniu v praxi.

Knihy autora