Hubinský Peter

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.

Narodil  sa  27.4.1962  v  Partizánskom.  Absolvoval  Elektrotechnickú fakultu  SVŠT v odbore Technická kybernetika – Robotika, ktorú ukončil s  cenou  ministra  školstva v roku 1985. Po krátkej praxi v priemysle nastúpil  internú  ašpirantúru,  ktorú  úspešne zavŕšil už ako odborný asistent  v  roku  1992.  Titul  docenta  získal  v  roku 1999 a titul profesora  v  roku 2011, pričom aktuálne sa jeho vedecká a pedagogická aktivita  sústreďuje  na robotiku, mechatroniku a riadenie dynamických systémov. Pod jeho vedením obhájilo svoje bakalárske a diplomové práce viac ako 120 študentov a svoje PhD práce obhájilo 14 študentov vrátane viacerých  študentov zo zahraničia. Viedol viaceré projekty VEGA, DAAD a  najmä  APVV v spolupráci s rôznymi firmami z priemyselnej praxe. Je publikačne  činný  v  odboroch blízkych robotike, ale nie je mu cudzia ani  oblasť   informatiky  a  kozmického výskumu. Dovedna publikoval vrôznych oblastiach viac ako 400 článkov. Je aj neúnavným popularizátorom v oblasti robotiky, pre študentov poriada rôzne popularizačné prednášky a je častým hosťom v rôznych verejných besedách a elektronických masmédiách.

 

Knihy autora