Hučko Branislav

Branislav Hučko, doc. Ing. CSc. je absolventom Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave v odbore Aplikovaná mechanika (1985). Titul CSc. získal na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave v 1991 v odbore Mechanika tuhých a poddajných telies a prostredí. Od roku 1998 je docentom v odbore Aplikovaná mechanika najskôr na Fakulte elektrotechniky a informatiky a neskôr Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Profesionálne sa venuje numerickým simuláciám a experimentom v biomechanike. Najmä mechanike tkanív, ich matematickým modelom. Je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých úspešných projektov APVV, VEGA, KEGA, TEMPUS, ATLANTIS US - EU. Tak isto je spoluriešiteľom projektu H2020 EMPIR. Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých článkov, pozvaných prednášok, príspevkov na vedeckých konferenciách, zahraničných a domácich učebníc, skrípt.

Knihy autora