Koman Marian

prof. Ing. Marian Koman, DrSc. (*1953)

Pôsobí na Oddelení anorganickej chémie Fakulty chemicko-potravinárskej technológie STU od roku

  1. Svoju vedecko-výskumnú činnosť orientuje na anorganickú chémiu, koordinačnú chémiu,

rőntgenovú štruktúrnu analýzu monokryštálov a práškové difrakčné analýzy. Je predseda

Odbornej skupiny chémie a fyziky tuhých látok, podpredseda

Regionálneho komitétu českých s slovenských kryštalografov a pôsobí ako člen rôznych odborných vedeckých komisií so zameraním na anorganickú chémiu a jeho meno sa spája s množstvom odborných publikácií a 3 autorskými osvedčeniami a patentmi.

Knihy autora