Kompan Michal

Ing. Michal Kompan, PhD.

Ing. Michal Kompan, PhD. Je absolventom Fakulty informatiky a informačných technológií STU. Inžiniersky titul získal v roku 2010 v odbore Softvérové inžinierstvo. Na doktorandskom štúdiu pokračoval na rovnakej fakulte, kde v roku 2014 úspešne obhájil prácu Modelovanie vplyvov skupín a jednotlivcov pre personalizované odporúčanie. Vo svojom výskume sa venuje oblasti personalizovaného odporúčania, modelovaniu používateľa a z toho vyplývajúcich aplikácií pre rôzne domény.

Knihy autora