Kotočová Adela

doc. RNDr. Adela Kotočová, CSc. (*1948)

Od roku 1973 do roku 2011 pôsobila na Katedre anorganickej chémie (Oddelenie anorganickej chémie) Fakulty chemicko-potravinárskej technológie STU ako pedagóg. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa v prevažnej miere venovala elektrochemickému štúdiu koordinačných zlúčenín.

Knihy autora