Kryštofová Svetlana

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.

Je absolventka FCHPT STU v odbore Kvasná chémia a bioinžinierstvo a Biochémie a molekulovej biológie. Pracovala na niekoľkých univerzitách v Nemecku, Japonsku a USA. V súčasnosti pracuje na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave ako vedecko-výskumný pracovník, prednáša a vedie semináre zamerané na molekulovú mikrobiológiu a genetiku, genomiku, proteomiku a bioinformatiku. Je vedúca bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Vo výskume sa venuje medzidruhovým interakciám patogénnych a nepatogénnych mikroskopických húb s rastlinami a živočíchmi.

Knihy autora

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne produkty