Kucharíková Anna

PhDr. Anna Kucharíková, PhD.

V r. 1980 ukončila štúdium angličtiny a španielčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo a pedagogika vysokých škôl. Titul PhD. získala v r. 1987 v oblasti komparatívnej lingvistiky v anglickej a španielskej odbornej terminológii. Od roku  1980 pracuje ako VŠ pedagóg na Katedre jazykov, v súčasnosti Oddelenie jazykov a spoločenských vied, Ústav jazykov a športu Strojníckej fakulty STU. Je garant predmetu „Odborná komunikácia v cudzom jazyku“. Vyučuje angličtinu a španielčinu pre rôzne úrovne štúdia, vedie študentov doktorandského štúdia a venuje sa prekladateľskej a konzultačnej činnosti.

Knihy autora