Kvasnička Vladimír

prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.

Emeritný profesor FIIT STU sa narodil v r. 1941 v Považskej Bystrici, vysokoškolské štúdium ukončil v r. 1964 na Fakulte technickej a jadrovej fyziky ČVUT v Prahe, odbor jadrová a fyzikálna chémia. Dizertačnú prácu obhájil v r. 1968 na Heyrovského ústave ČSAV v Prahe vo vednom odbore „chemická fyzika“. V r. 1976 sa habilitoval z chemickej fyziky, v r. 2005 bol ustanovený za profesora vo vednom odbore chemická fyzika. V r. 1981 sa zúčastnil študijného pobytu v laboratóriu laureáta Nobelovej ceny prof. J. A. Pople na Carnegie-Mellon University v Pittsbughu. V r. 1988 bol vedúcim kolektívu, ktorému bola udelená štátna cena za práce z kvantovej teórie malých molekúl. Na FCHPT STU v Bratislave pracoval od roku 1973 a v r. 2004 prešiel pracovať na novovzniknutú Fakultu informatiky a informačných technológií STU, kde prednášal diskrétnu matematiku, logiku, neurónové siete, evolučné algoritmy, kognitívnu vedu. Organizoval pravidelné konferencie z umelej inteligencie a kognitívnej vedy. Je autorom, alebo spoluautorom vyše 15 knižných publikácií.

Knihy autora