Lacko Peter

Ing. Peter Lacko, PhD.

Inžiniersky titul zo softvérového inžinierstva získal na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2009 na rovnakej fakulte v odbore Umelá inteligencia. Od roku 2009 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ a výskumník na Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva, FIIT STU. Venuje sa výskumu neurónových sietí, distribuovaného a paralelného spracovania údajov. Ako prednášajúci pôsobí           v predmetoch  ̶  distribuované programové systémy, softvérové jazyky, umelá inteligencia.

Knihy autora