Lieskovský Tibor

Ing. Tibor Lieskovský, PhD.

Narodil sa 4.6.1981. Na Katedre geodetických základov Strojníckej fakulty STU  pôsobí ako odborný asistent od roku 2010, kedy úspešne absolvoval doktorandské štúdium a obhájil dizertačnú prácu na tému Využitie geografických informačných systémov v predikčnom modelovaní v archeológii. Nosnou témou jeho vedeckej práce  je využitie geografických informačných systémov a priestorových analýz s orientáciou na aplikáciu v doméne priestorovej archeológie, ochrane kultúrneho dedičstva a krajinnej ekológie.  Popri teoretickom výskume v daných oblastiach sa venuje aj praktickým aspektom integrácie heterogénnych dát (geodetické merania, fotogrametria, DPZ) do prostredia GIS za účelom dokumentácie a analýzy jednotlivých sledovaných prvkov a javov. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných archeologických expedícií v Sýrii, Guatemale a Bulharsku.

V rámci pedagogického procesu sa zaoberá výučbou predmetov z oblasti geoinformatiky a priestorového modelovania.

Knihy autora

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne produkty