Lojko Branislav

Ing. Branislav Lojko, PhD.,  sa narodil v Bratislave v roku 1977. Od roku 2005 bol odborným asistentom na Katedre rádioelektroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Ústave elektroniky a fotoniky uvedenej vysokej školy. Zaviedol a prednáša predmety Mikroprocesorová technika a Návrh a konštrukcia elektronických zariadení a pôsobí v predmetoch Mikroradiče a Signálové procesory. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike mikroprocesorovej techniky a signálových procesorov, číslicového spracovania signálov a frekvenčnej syntéze s prihliadnutím na šumové vlastnosti elektronických obvodov.

Knihy autora