Lucká Mária

doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.

Vyštudovala numerickú matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala na SAV a neskôr na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, kde prednášala Matematickú analýzu a Numerickú matematiku. Zúčastnila sa na riešení viacerých výskumných projektov na Univerzite Viedeň. Pracuje na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Prednáša Analýzu a zložitosť algoritmov, Úvod do matematických základov informatiky a Úvod do matematickej analýzy. Je školiteľka doktorandského štúdia v odbore Aplikovaná informatika. Profesionálne sa zaoberá problematikou veľkých dát vysokovýkonným počítaním, paralelnými algoritmami, riešením veľkých úloh v energetike a bioinformatike

Knihy autora