Macko Dominik

Dominik Macko získal doktorát v odbore Aplikovaná informatika na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Inžiniersky titul má v odbore Počítačové inžinierstvo z rovnakej fakulty. Aktuálne pôsobí na Ústave počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky, kde sa venuje výskumu v oblasti energetickej efektivity, či už v rámci návrhu a verifikácie digitálnych systémov, alebo v rámci komunikácie zariadení internetu vecí. V rámci pedagogickej činnosti vedie cvičenia z predmetov Prepínanie a smerovanie v IP sieťach a WAN technológie, zamerané prioritne na konfiguráciu sieťových zariadení.

Knihy autora