Mackuľak Tomáš

doc. lng. Tomas Mackufak, PhD.,  

patrí medzi pedagogických pracovníkov Oddelenia envrionmentálneho inžinierstva na FCHPT STU. V súčasnosti vedie laboratórium, ktoré sa zaoberá možnosťami odstránenia rôznych typov mikropolutantov z kontaminovaných vôd. Je predsedom odbornej skupiny "Environmentálna chémia a technológia" v rámci  Slovenskej chemickej spoločnosti. V roku 2015 a 2016 bol ocenený Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave cenou Mladý vedec roka 2015 a Vedecký kolektív roka 2016. Je autor resp. spoluautor 52 CC publikácií, viac ako 300 príspevkov na domácich a zahraničných konferenciách, 5 monografií a 5 vysokoškolských učebníc.

Knihy autora