Majdúch Dušan

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Po absolvovaní Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave, odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby pracoval na Katedre betónových konštrukcií a mostov, neskôr na Ústave súdneho znalectva. V rokoch 1990 až 1994 bol dekan Stavebnej fakulty a v rokoch 2003 až 2012 bol predsedom Slovenskej komory stavebných inžinierov. Od roku 1984 pôsobí ako znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Statika stavieb, Poruchy stavieb, Odhad hodnoty nehnuteľností. Prednáša na vzdelávaní znalcov, vypracoval mnohé znalecké posudky v príslušných odvetviach. Je autor mnohých odborných článkov, monografií, spoluautor vysokoškolských učebníc a publikácií z oblasti znaleckých činností.

Knihy autora