Mašlejová Anna

doc. Ing. Anna Mašlejová, PhD.

 Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU pôsobí od roku 1972. Pracuje v Ústave anorganickej chémie, technológie a materiálov, Oddelenie anorganickej chémie. Jej výskumná činnosť bola zameraná na štúdium vzťahov medzi vlastnosťami a štruktúrou komplexných zlúčenín niektorých prechodných kovov, hlavne Co(II, Ni(II) a Cu(II) s pseudohalogenidovými a karboxylátovými ligandami, ako aj faktorov, ktoré tieto štruktúry podmieňujú a ovplyvňujú. Na vyše päťdesiat karentovaných a abstrahovaných publikácií má viac ako 200 citácií. Prednáša a vedie cvičenia z predmetov Anorganickej chémia, Chémia koordinačných a organokovových zlúčenín, Semestrálny projekt II, Laboratórium koordinačných zlúčenín a Elektrické, optické a spektrálne vlastnosti anorganických zlúčenín. Je spoluautorkou deviatich učebníc, skrípt a príručiek. Predtým prednášala a viedla cvičenia a laboratórne cvičenia v predmetoch Nepriame metódy výskumu štruktúry anorganických látok, Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie, Proseminár z chémie a Laboratórium odboru.

 

Knihy autora