Menďan Rastislav

doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD.

Je uznávaný odborník v oblasti stavebnej tepelnej techniky a tepelnej ochrany budov. Je autor a spoluautor učebníc z problematiky tepelno-technického hodnotenia panelových budov a odstraňovania ich hygienických porúch. Je autor a spoluautor viacerých vedeckých článkov, expertíznych posudkov a recenzií z tejto oblasti.  Vypracoval počítačové programy pod názvom TERMO 16 – A modul a TERMO 16 – B modul na komplexné tepelno-technické a energetické posúdenie stavebných konštrukcií a budov podľa súčasne platných noriem. Prednáša a vedie cvičenia z tejto problematiky na viacerých študijných odboroch Stavebnej fakulty STU.

Knihy autora