Mišota Branislav

Ing. Branislav Mišota, PhD., absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent v Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje aplikácii IKT v oblasti manažmentu a marketingu  ako podporných prostriedkov inovačných podnikateľských aktivít  (manažérske informačné systémy, modelovanie biznis procesov,  digitálny marketing a pod). Doposiaľ sa podieľal na riešení 5 domácich a 2 medzinárodných výskumných projektov.

Knihy autora