Nýdr Martin

Bc. Martin Nýdr
Narodil sa 2. 10. 1979 v Bratislave. Od detstva vníma verejný priestor a má veľký vzťah k Bratislave a najmä k jej verejnému osvetleniu
a verejnoprospešným prácam. Pôsobil na bratislavskej prevádzke a údržbe verejného osvetlenia, neskôr v elektromontážnej firme
a takmer 10 rokov v novomestskom EKO podniku VPS. V súčasnosti sa popri hlavnom zamestnaní podieľa aj na menších projektoch
verejného osvetlenia. Založil občiansku iniciatívu Bratislavské služby, kde spolu s ďalšími dobrovoľníkmi robí Bratislavu krajšou a pomáha riešiť pre samosprávu „nevyriešiteľné“problémy.         Vlastník zbierky svietidiel verejného osvetlenia Bratislavy.

Knihy autora