Pastierová Alica

Ing. Alica Pastierová, PhD.

Pôsobí  v Ústave integrovanej bezpečnosti MTF STU ako vedeckovýskumná pracovníčka od roku 2014. Vo svojom výskume sa zameriava na štúdium spôsobov odstraňovania kontaminantov z odpadových vôd použitím alternatívnych sorbentov, ako sú „zelené“ nanočastice a nanokompozity vyrábané z rastlinných extraktov alebo sorbentov na báze uhlíka v princípoch „zelenej“ chémie s cieľom zredukovať používanie nebezpečných chemikálií a postupov. Venuje sa aj pedagogickej činnosti. Vedie laboratórne cvičenia z predmetov Základy environmentálneho inžinierstva, Environmentálne inžinierstvo II a Monitorovanie škodlivín a energetické bilancie.

Knihy autora

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne produkty