Paulíková Helena

doc. RNDr. Helena Paulíková, PhD.

Štúdium biochémie ukončila na Charkovskej štátnej univerzite. Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach prednášala biochémiu a molekulovú biológiu, zaoberala sa úlohou tiolov, hlavne glutatiónu, v procese oxidatívnej fosforylácie. V súčasnosti pracuje na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave. Prednáša Molekulovú biológiu, vedie práce bakalárov, diplomantov a doktorandov. Venuje sa výskumu protinádorových  látok, zameriava sa na nové typy látok, ktoré sa používajú pri fotodynamickej  terapii nádorov.

Knihy autora

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne produkty