Petráš Milan

Milan Petráš (*1941 Martin), stredoškolský a vysokoškolský učiteľ. V rokoch 1996 – 2015 prednášal na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Múzejník (1970 – 1999), posledne riaditeľ Západoslovenského múzea v Trnave. Predseda Slovenskej kampanologickej spoločnosti. Historik. Uverejnil štúdie a publikácie z hospodárskych a kultúrnych dejín, dejín vied a techniky, etnografie, dejín školstva, múzejníctva a bibibliografie významných osobností.

Slovenská akadémia vied mu 14. 6. 1984 udelila pamätnú medailu Mateja Bela za zásluhy o rozvoj historických vied.

Žije a tvorí vo Voderadoch.

Knihy autora