Schmidt Štefan

Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. sa systematicky venuje problematike lipidov a antioxidantov v potravinách. Dôkazom toho je úspešná monografia, Antioxidanty a oxidačné zmeny tukov v potravinách, ktorej udelil Literárny Fond – sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2010 v kategórii prírodné a technické vedy.

Knihy autora