Šimko Marián

Ing. Šimko Marián, PhD.

Ukončil bakalárske doktorandské a inžinierske štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v rokoch 2006, 2008, a 2012. Od roku 2012 pôsobí na FIIT STU ako vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník. V rámci pedagogickej činnosti pôsobil v šiestich predmetoch zameraných na výučbu softvérového inžinierstva a informačných systémov. Medzi jeho výskumné záujmy patrí automatická extrakcia informácií, spracovanie prirodzeného jazyka, adaptívne webové systémy, používateľmi vytváraný obsah a technológiami rozšírené vzdelávanie. Je člen výskumnej skupiny PeWe.

Knihy autora