Štefunková Zuzana

Ing. Zuzana Štefunková, rodená Macurová, PhD.

Vyštudovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odbor Krajinárstvo. Pôsobila ako odborná asistentka na Katedre hydrotechniky a v súčasnosti pôsobí na Katedre vodných stavieb a vodného hospodárstva na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Medzi jej hlavné činnosti patria prednášky, cvičenia, vedenie diplomových a bakalárskych prác, riešenie výskumných úloh a odborná publikačná činnosť. Zameriava sa na environmentálny manažment, krajinné inžinierstvo, hydrológiu, klimatológiu  a využívanie krajiny.

Knihy autora

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne produkty