Škulcová Andrea

lng.  Andrea Škulcova, PhD.,  pôsobí na Katedre zoológie a rybárstva Českej poľnohospodárskej univerzlty v Prahe ako postdoktorandská výskumná pracovníčka a čiastočne spolupracuje s Ústavom  prírodných a syntetických polymérov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jej výskum je zameraný na mikroplasty vo vodách a ich vplyve na vodné organizmy. Počas doktorandského štúdia sa zameriavala na ekologické technológie spracovania rastlinnej biomasy. Je spoluautorkou viac ako 70 publikácií v danej problematike.

Knihy autora