Vrablecová Petra

Ing. Petra Vrablecová

Narodila sa v Malackách v roku 1990. Pôsobí na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde absolvovala svoje celé vysokoškolské štúdium v odboroch Informatika, Softvérové inžinierstvo a Inteligentné informačné systémy. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje technológiami vylepšenému učeniu, organizácii znalostí a spracovaniu veľkých objemov dát. Vo svojej výskumnej práci a vo výskumných projektoch sa orientuje na dátovú analytiku, konkrétne on-line prúdové a adaptívne spracovanie dát. Výsledky svojej vedeckej činnosti prezentuje na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách a v časopisoch.

Knihy autora