„Vzdelávať sa neznamená ukladať si do pamäti fakty, ale rozvíjať ducha.
Neprijímať slepo informácie, ale vedieť hľadať dôkazy a argumentovať.“

Kniha, ktorú vám dnes bližšie predstavíme, je v tomto smere skutočnou studňou inšpirácie! Pri prvom vydaní spôsobila doslova revolúciu vo vedeckom myslení a položila základy modernej fyziky.
Hoci by sa mohlo zdať, že je určená pre odborníkov, nie je to tak. Každý, koho zaujíma história, vesmír, či príroda okolo nás, v nej nájde veľa pozoruhodného. V čase vzniku ukázala kniha čitateľom celkom nový svet. Dnes je fascinujúcim dôkazom o tom, aké úžasné poznatky je možné získať aj bez modernej techniky, len na základe pozorovania.
Isaac Newton bol bádateľ, ktorý neustále hľadal pravdu. Vytrvalo spájal kúsky poznania podobne ako mozaiku, kým nezískal kompletný obraz. Rovnako, ako je zaujímavé  jeho dielo, je zaujímavá aj jeho osobnosť.  


 

•    Prvú časť knihy tvorí NEWTONOV ŽIVOTOPIS. Ten je naozaj podrobný a okrem hlavného textu je v ňom aj množstvo poznámok dostupných len v slovenskom vydaní. Týkajú sa historických zaujímavostí, prípadne objasňujú súvislosti s inými situáciami a ľuďmi v jeho živote.

•    Hlavnú časť tvoria MATEMATICKÉ PRINCÍPY PRÍRODNEJ FILOZOFIE. Písané sú zrozumiteľne aj pre laickú verejnosť. Pri každej definícii Newton presne vysvetľuje ako k nej dospel, pričom vždy argumentuje vlastnými konkrétnymi pozorovaniami. Ak argumentuje výpočtami alebo geometriou, sú v texte zachované aj všetky kresby a vzorce.
Slovenské vydanie navyše obsahuje množstvo poznámok, ktoré približujú vtedajšiu dobu a pomáhajú lepšie pochopiť Newtonove argumenty aj pre moderného čitateľa. V knihe sú uvedené aj Newtonove doslovné predhovory ku všetkým trom vydaniam.

•    Záverečnú časť tvorí SYSTÉM SVETA. V ňom Newton poukazuje na vývoj vedomostí o vesmíre a planéte Zem. Približuje ich vnímanie v staroveku a postupne prechádza k predkladaniu vlastných argumentov. Jeho argumentácia nie je jednostranná – nehovorí len o tom, ako to vidí on, ale zaoberá sa aj opačnými vtedy známymi predstavami a uvádza argumenty, ktorými ich vyvracia. Fascinujúce sú jeho konkrétne opisy, vďaka ktorým máte pocit, akoby ste pri jeho pokusoch sami boli („Túto vec som si overil na zlate, striebre, olove, skle, piesku, kuchynskej soli, dreve, vode a pšenici. Zhotovil som dve rovnaké drevené kadičky...“). Na iných miestach zas máte pocit, akoby Newton nepísal odbornú prácu, ale hovoril priamo k vám („Napríklad som počul, že na pobreží Chile a Peru nastáva najvyšší príliv v tretej lunárnej hodine. Doteraz som sa však nedozvedel, akou rýchlosťou sa šíri k východnému pobrežiu Japonska, Filipín a iných ostrovov v susedstve Číny.“)

 


Táto výnimočná kniha bola až doteraz dostupná len v cudzích jazykoch. Na slovenskom preklade sa veľmi starostlivo pracovalo viac než rok a naše Vydavateľstvo je hrdé, že ju môže priniesť čitateľom prvýkrát v slovenskom jazyku!
Jej hodnotu podčiarkuje aj jej vzhľad, ktorý svojím jemne žltým papierom a obálkou pripomínajúcou plátno evokuje pôvodné historické spisy.


Newtonove „Matematické princípy prírodnej filozofie“ v slovenskom jazyku sú primárne určené ako študijná literatúra – učebná pomôcka pre študentov STU, no veríme, že zaujmú aj študentov technických smerov iných škôl a určite si nájdu svojich čitateľov aj v radoch laickej verejnosti. Ide o publikáciu s mimoriadnou odbornou a historickou hodnotou, ktorá by nemala chýbať v žiadnej knižnici!

 

 Túto výnimočnú publikáciu si môžete zakúpiť v našom   E-SHOPE   a v každom dobrom kníhkupectve!