Vážení priatelia,
s hrdosťou vám oznamujeme, že edícia CHEMICKÝ PRIEMYSEL V ZRKADLE DEJÍN SLOVENSKA, ktorú graficky spracovalo a vydalo Vydavateľstvo Spektrum, získala Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2021 v kategórii encyklopedických vied, slovníkovej literatúry a vedy o architektúre.


Edíciu tvorí 16 publikácií, ktoré boli postupne vydávané v rokoch 2010 až 2021. Projekt mapuje vývoj chemického priemyslu na Slovensku od nástupu priemyselnej revolúcie až po súčasnosť. Venuje sa nielen anorganickej a organickej chémii, ale aj dejinám farmácie, keramického, sklárskeho a magnezitového priemyslu, dejinám výroby papiera a celulózy, maltovín a cementu, chemických vlákien, dejinám ropného, gumárenského a kožiarskeho priemyslu, potravinárstva a liehovarníctva, dejinám jadrovej a radiačnej chémie a niektorým ďalším odvetviam.
Na vzniku jednotlivých publikácií sa podieľalo 36 autorov a množstvo recenzentov, pričom ich výsledky boli prezentované na ôsmich zjazdoch slovenských a českých chemikov a na viacerých vedeckých konferenciách.

 

Každý diel edície je samostatným kúskom mozaiky zobrazujúcej bohaté dedičstvo našej minulosti. Zachytáva vývoj tvorivých schopností našich predkov i súčasníkov a je bohato ilustrovanou studnicou poznatkov o konkrétnych odvetviach, zahŕňajúcich prvé objavy, vznik tradícií aj výsledky súčasných výskumov.