V kategórii Technické vedy a vedy o Zemi a vesmíre bola autorom Martinovi Nýdrovi a Andrejovi Bistákovi udelená PRÉMIA ZA VEDECKÚ A ODBORNÚ LITERATÚRU ZA ROK 2019.

Publikácia približuje pútavou formou históriu osvetlenia Bratislavy od počiatkov až po súčasnosť, pričom obsahuje množstvo zaujímavých informácií aj o kultúrnom a spoločenskom vývoji mesta.
Pri zostavovaní tohto unikátneho diela autori doslova pátrali v oficiálnych ustanovizniach aj u súkromných zberateľov po celom Slovensku.

Obsahovo je monografia rozdelená na dve samostatné časti:
1. Verejné osvetlenie
2. Architektonické osvetlenie

Obe časti sú doplnené fotografiami, dobovými článkami a autorskými kresbami, ktoré približujú premeny osvetlenia aj premeny mesta a jeho obyvateľov.

Nadšencov technických pamiatok a histórie poteší mapa Bratislavy s označením presných miest, na ktorých sa historicky cenné typy osvetlení nachádzali, resp. sa ešte stále nachádzajú. Súčasťou publikácie je aj katalóg s kompletnými technickými listami.

Publikáciu LAMPY VEREJNÉHO OSVETLENIA V BRATISLAVE si môžete stále objednať v našom e-shope.