Publikácia podáva pútavou, populárno-náučnou formou pohľad na vývoj osvetlenia Bratislavy od jeho počiatkov až po súčasnosť. Text nie je len suchopárnym výpočtom faktov, ale obsahuje množstvo zaujímavých informácií, ktoré svedčia o kultúrnom a spoločenskom vývoji mesta.  
Zostavovanie tejto unikátnej publikácie bolo časovo i technicky mimoriadne náročné, nakoľko mnohé historické artefakty sú nenávratne preč. Autori  pri zhromažďovaní informácií pátrali nielen v oficiálnych ustanovizniach ako sú múzeá, archívy a knižnice, ale aj u súkromných zberateľov a nadšencov technických pamiatok po celom Slovensku.

Obsahovo je monografia rozdelená na dve samostatné časti: verejné a architektonické osvetlenie. Každá je doplnená množstvom fotografií, dobových novinových článkov a autorských kresieb, ktoré čitateľovi približujú nielen premeny osvetlenia, ale veľmi často aj premeny mesta a jeho obyvateľov.

Súčasťou publikácie je katalóg jednotlivých typov osvetlení s kompletnými technickými listami. Pomyselnou čerešničkou na torte sú mapky Bratislavy s označením presných miest, na ktorých sa historicky cenné typy osvetlení nachádzali, resp. stále nachádzajú.

 

Kúpiť publikáciu v eshope

 

Ukážkové strany publikácie (plné rozlíšenie sa zobrazí po kliknutí):