Hoci Isaaca Newtona oddeľuje od Alberta Einsteina  viac ako 200 rokov, stále sa pravidelne umiestňujú na víťazných stupienkoch v anketách o najvýznamnejší prínos v histórii vedy.

Newton stvoril matematický jazyk fyziky, na základe ktorého neskôr sformuloval teóriu gravitácie, mechaniku a optiku. Einstein prispel k novému pochopeniu fungovania vesmíru na geometrickom základe a stál pri zrode štatistickej a kvantovej fyziky. Aby však títo dvaja velikáni mohli vykonať svoje významné objavy, mnoho iných muselo pred nimi vyšliapať prvé chodníčky.

 Galileo Galilei ukazuje Benátskemu dóžovi ako používať ďalekohľad (freska od Giuseppe Bertiniho)

 

Autorka Eva Majerníková vo svojej novej knihe „Na začiatku bol Newton...“ preto nezabúda ani na nich. V prehľadnom diele o vývoji vedy a chápania vesmíru, zistíte viac nielen o Newtonovi a Einsteinovi, ale budete mať možnosť bližšie sa zoznámiť aj s osobnosťami z prednewtonovského (M. Kopernik, J. Kepler, G. Galilei) a postnewtonovského obdobia
(R. J. Boškovič, J. C. Maxwell, H. A. Lorentz, H. Poincaré, M. Planck). Z vedcov modernej doby je v knihe pozornosť sústredená najmä na život a dielo Stephena Hawkinga.

 

Isaac Nweton a Albert Einsten - dvaja velikáni svetovej vedy.

 

Autorka sa nezameriava len na vedecké práce týchto vedcov, ale spomína aj detaily z ich osobného života, pretože mali často významný vplyv na ich schopnosť tvoriť a objavovať. Uvádza na pravú mieru tiež mýty, ktoré pretrvali celé stáročia napriek tomu, že so skutočnou históriou nemali nič spoločné (napr. legendárnu vetu „A predsa sa točí!“ Galileo Galilei nikdy nevyslovil).

Text je doplnený množstvom fotografií a ilustrácií, ktoré čitateľovi ešte lepšie priblížia opisovanú dobu, osobnosti či konkrétne objavy. Dôveryhodnosť predkladaných informácií podporuje aj bohatý zoznam použitej literatúry a zdrojov v závere knihy.

Kúpiť publikáciu v eshope