Zdravé telo a zdravý duch sú odjakživa neodmysliteľne prepojené. Aj preto sa STU už od začiatkov svojej existencie snaží podporovať študentov pri pohybových aktivitách a poskytovať im pre ne dostatočné možnosti. Šport nepomáha len jednotlivcom – vzdelaní ľudia, ktorí majú pozitívny vzťah k športu a dodržiavajú zásady fair play, môžu posúvať vpred celú spoločnosť.

 

Kniha ŠPORT NA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE VČERA A DNES (história a súčasnosť) prevedie čitateľa športovou históriou STU: obdobím zlatej éry v začiatkoch, postupným úpadkom i znovuzrodením v posledných rokoch. Zoznámi ho s výnimočnými osobnosťami, ktoré hrdo šírili meno STU v športovom svete, aj študentmi, ktorí získali mnohé cenné víťazstvá. Tie najcennejšie kovy priniesli z olympijských hier, majstrovstiev sveta a z ďalších významných európskych a svetových súťaží.

 Hod oštepom

Významnú časť knihy tvoria aj celostranové fotografie zachytávajúce emócie, napätie a vynaložené úsilie športovcov. Tieto výnimočné obrázky sú osviežujúcou esenciou  publikácie a vhodne dopĺňajú faktografický obsah.  

Moderné technológie dnes mladých ľudí často odtrhávajú od skutočného života a vnášajú do neho tichú paralýzu. Táto kniha  pomáha uvedomiť si dôležitosť fyzického pohybu, uplatňovania zásad fair play, pevnej vôle i vytrvalosti a ukazuje, koľko bohatstva dokáže šport priniesť do života každého z nás.