Počas celej histórie sa v učebniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vystriedalo mnoho učiteľov milujúcich svoju prácu so študentmi. Odovzdávali nielen vedomosti, ale aj kus seba – svojej lásky k tomu, čo učia a vášne pre spoznávanie nového. Hoci niektorí boli na našej škole krátko, pre väčšinu sa práca na STU stala celoživotným poslaním.

Tretie, doplnené vydanie publikácie PROFESORI STU 1937 – 2017 podáva stručnú informáciu o každom zo 641 bývalých i súčasných profesorov, ktorí pôsobili, resp. stále pôsobia na Slovenskej technickej univerzite. Údaje sú zoradené v abecednom poradí a zahŕňajú fotografiu, informáciu o mieste a dátume narodenia, vysokoškolskom štúdiu, vednom odbore, pracovisku, dobe pôsobenia a akademických funkciách na STU a pri už nežijúcich je uvedený aj dátum a miesto úmrtia.

Publikácia PROFESORI STU 1937 – 2017 bola vydaná pre potreby Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, je nepredajná.